كل عناوين نوشته هاي فرزندان افغانستان

فرزندان افغانستان
[ شناسنامه ]
دو نفر سرباز امريكائي زخمي شد ...... چهارشنبه 90/3/18
نتايج انتخابات1389 پارلماني كشور ...... شنبه 89/9/6
در سقوط هليکوپتر در افغانستان 9 نظامي خارجي کشته شدند ...... چهارشنبه 89/6/31
افغانستان در27 سنبله (شهريورشاهد انتخابات پارلماني بود و دشمنان ...... يكشنبه 89/6/28
پيام عيدي البته با گذشت چند روز از عيد ...... پنج شنبه 89/6/25
  ==>   ليست آرشيو شده ها